نتیجه هدف خدا در روز پنطیکاس چه بود ؟! عملکرد این هدف امروزه چگونه عمل می کند ؟

نتیجه هدف  خدا در روز پنطیکاس  چه  بود ؟! عملکرد این هدف امروزه چگونه عمل می کند ؟

دوستان  روز پنطیکاس نشان از شکستن دیوار جدایی بین خالق ، مخلوق ، پدر و  فرزند می باشد . از آن روز به بعد قدرت و اقتدار روح القدس در پیروان مسیح  عمل کرده و بارها در طول تاریخ کلیسا ایماندان راستین مسیح این تجربه عظیم و شیرین را لمس و دریافت نموده اند  . این قدرت و اقتدار فقط و فقط برای جلال نام خداست  که نشان از بودن روح حیات در انسان است و این روح حیات از خدای خالق است .  اگر کلام خد ا را از کتاب اعمال رسولان به بعد مطالعه و تعمق نمایم ، متوجه  خواهیم شد که همان روح خدا که در مسیح بود و عمل می کرد ،طبق وعده خدا در  شاگردان مسیح ساکن شد تا ادامه نقشه و کار خدا توسط پیروان مسیح تا  امروز و تا بازگشت ثانویه مسیح انجام گیرد . بهمین منظور تعلیم و شناخت این  اقتدار و قدرت و استفاده از آن برای پیروان عیسی مسیح خداوند بسیار مهم  است. باید  بدانیم که این قدرت و عطایا برای پیشبرد ملکوت او در نجات دیگر  فرزندان پدر آسمانی باید بکار گرفته شوند نه شخصی و ملکی .
کلام خدا در  قرنتیان اول  باب ۱۲ می فرماید: هرکس  را ظهور روح بجهت منفعت عطا می شود،  یعنی روح القدس به هر ایمانداری یک و  یا چند عطیۀ روحانی هدیه می کند. چرا  روح القدس این برکات را به  ایمانداران می بخشد؟ دلیل این امر منفعت همۀ کلیسا است.اول اینکه هر ایماندار مسیحی از یک یا چند عطای  روحانی برخوردار است، و یا منظور از هر  کس اینست که هر ایمانداری که عطای روح القدس را داشته باشد، آن عطا را به  منظور پیشبرد نقشه نجات دیگران از هلاکت به حیات ابدی ، دریافت کرده است.   
اما این قدرتها و عطایای  روح القدس کدامند؟  در رومیان ۱۲: ۳-۸؛ اول قرنتیان ۱۲: ۲۸؛ و افسسیان  ۴:  ۱۱، پولس رسول تعلیم عالی در زمینه عطایای روح القدس به ما می آموزد .  نخستین عطیه ای که پولس معرفی می کند کلام حکمت  است. همه عطایا مهم  هستند ولی پولس اولین آن را با عطیه حکمت شورع می کند . «کلام حکمت» با  داشتن حکمت معمولی که از تجربه و تعلیم بدست آمده و  حکمتی که اگر کسی از  خدا تقاضا کند بوی داده می شود (یعقوب ۱: ۵)، متفاوت  است. «کلام حکمت»  عبارت است از حکمت خاصی که بواسطۀ روح القدس به جهت حل  مسائل روحانی کلیسا  بخشیده می شود. پس متوجه می شویم که این عطا بسیار مهم و بنیادی بر  ایمانداران است . چه زیباست در دعاهایمان اولین عطایا را برای جلال نامش و  پیشبرد ملکوت نور » کلام حکمت » باشد .
عطای دوم کلام  علم است که  عبارت است از علم و آگاهی خاصی و مافوق الطبیعه ای در مورد  مسئله و یا مشکل  خاصی به جهت حل آن. مثلاً اگر کسی بیماری و یا گرفتاری  روحانی داشته باشد،  روح القدس ممکن است به یکی از براردان و یا خواهران  «کلام علم» عطا کند تا  کلیسا به عمق مسئله پی برده، برای حل آن اقدام کند.  و یا اینکه ممکن است  کسی در گناه مخفی زیست می کند. و گناهان او باعث  بیماری بدن کلیسا گردیده  باشد. در این صورت، روح القدس ممکن است به یک یا  چند نفر از اعضای کلیسا  «کلام علم» هدیه کند تا اینکه بتوانند با مسئلۀ  مذکور روبرو شده، آن را حل  کنند (اعمال ۵: ۱-۱۱). پس این عطا هم جایگاه  دوم را دارد . 
   
عطای سوم،» ایمان  »  است. لازم به تذکر است که عطای ایمان، با ثمره روح القدس » ایمان »   متفاوت می باشد.  در  اینجا منظور از عطای ایمان، تجهیزی است که خدا به  بعضی از ایمانداران خود  به منظور انجام اعمال و کارهایی که نیازمند ایمان  خاصی است عطا می فرماید.  بعنوان مثال، اگر ایمانداری محتاج به چیزی مثلاً  پول، شفا، کار، مسکن، و یا  غیره باشد؛ روح القدس ممکن است یک یا چند نفر  از ایمانداران را با «عطای  ایمان» مجهز کند تا اینکه ایشان به کمک «عطای  ایمان» بتوانند برای آن برادر  یا خواهر دعا کنند و یا ایشان را تقویت و  تشویق نمایند. معمولاً این عطای  ایمان، بیشتر نه به خاطر نفع شخصی، بلکه  به جهت منفعت دیگر اعضای کلیسا  بخشیده می شود (مرقس ۱۱: ۲۲-۲۳). پس در  چایگاه خود این عطیه هم بسیار مهم و ضروری است
چهارمین مورد از عطای روحانی نعمتهای  شفا دادن  می باشد. این عطای روحانی جهت شفا دادن افرادی که بیمارند و یا  صدمه دیده  اند داده می شود. زمانی که این عطای روحانی بکار برده شود، فرد  بیمار بطور  معجزه آسا و بدون نیاز به پزشک و دارو و غیره شفا می یابد و  روح القدس تنها  عامل شفای آن فرد بیمار خواهد بود. در بعضی مواقع، جهت  شفای فرد محتاج،  ممکن است دو عطیۀ «ایمان» که خدا آن بیماری را شفا خواهد  داد و عطیۀ  «نعمتهای شفا دادن»؛ باهم درکار باشند. 
 
 پنجمین عطیه، عطای قوّت  معجزات  است. این عطا با نعمت شفا دادن امراض متفاوت می باشد. در عهد  جدید، «قوت  معجزات» بیشتر در مواقع بسیار خاص و به جهت تنبیه و متألم  ساختن و یا حتی  صدمه رساندن به فردی داده شده است. مثلاً، ممکن است «قوت  معجزات» جهت کور  ساختن، لال ساختن و یا حتی کشتن خائنین و مزاحمین بکار  گرفته شود (اعمال ۵:  ۵؛ ۱۳: ۶-۱۲). باید توجه داشت که حتی در این موارد،  «قوت معجزات» به جهت  بنای کلیسا و بخشیدن نعمات و برکات داده می شود.  مثلاً زمانی که عیسی مسیح  برروی زمین و بصورت یکی از ما انسانها در میان  ما زندگی می کرد، از قوت  معجزات جهت تبدیل آب به شراب و خوراک دادن به  هزاران نفر استفاده نمود  (مرقس ۶: ۳۰-۴۴؛ یوحنا ۲: ۱-۱۱).
از ششمین عطایای روح القدس عطای نبوت است. این زمانی است که شخصی کلام خاصی از سوی خدا دریافت می کند و یا دربارۀ وقایع آینده پیش گویی و پیش بینی می نماید. 
هفتمین عطیۀ ، عطای تمیز  ارواح  است. عطای «تمیز ارواح» جهت شناختن و تشخیص ارواح ناپاک و آزاد  ساختن  کسانی که در بند و مورد آزار این ارواح قرار دارند، مورد استفاده  قرار می  گیرد. همچنین این عطیه ممکن است به منظور تشخیص و مقابله با  کارهای شیطان  مورد استفاده قرار گیرد (متی ۲۴: ۲۴؛ دوم قرنتیان ۱۱:  ۱۳-۱۵).
هشتمین عطیۀ ، عبارت از اقسام  زبانها،  یعنی تکلم به زبانهای دیگر است (اول قرنتیان ۱۴: ۲). این عطیه  دارای دو  جنبه و دو شکل می باشد. یکی قدرت تکلم به زبانهای مردم کشورها و  زبانهای  دیگر است (اعمال ۲: ۴-۱۲). جنبه دیگر این قوت، تکلم به  زبانهای  غریب و ناشناخته است، و بوسیلۀ دانش طبیعی قابل درک نمی باشند  (اعمال ۱۹:  ۶؛ اول قرنتیان ۱۴: ۲، ۹، ۱۹) در هر  صورت، کسانی که عطای زبانها را دریافت  کرده اند، بوسیلۀ قوت روح القدس قادر  به تکلم به زبانهایی که نیاموخته  اند خواهند بود. 
این  روح القدس است  که از زبان و بوسیلۀ دهان گوینده ای که عطای زبانها را  دارد، تکلم می کند.  ولی متکلم به زبانها، بردهان و زبان خود کنترل داشته و  قادر است که در  مواقع مناسب و لازم، به زبانها تکلم کند. زمانی که فردی  به زبانها تکلم می  کند، افراد حاضر و شنوندگان، از حضور روح القدس بهره  مند شده، از حقیقت  حضور روح خدا درمیانشان برکت خواهند گرفت. تکلم به  زبانها، جیغ کشیدن و یا  تکرار عبارات «من درآوردی» نیست، بلکه گویش به  زبانهای غریبی است که روح  القدس به گوینده عطا می فرماید. دوستان در این  باب تجهیز پیشنهاد می کنم حتما رساله اول قرنتیان باب چهارده را عمیق  مطالعه کنید تا در این باب عطیه  با تعالیم اشتباه به باورهای غلط و  متاسفانه مضر برای کلیسا ، دچار نگردیم .
  
ترجمۀ  زبانها، نهمین و آخرین  عطیه ای است که پولس رسول در این قسمت بما معرفی  می کند. زمانی که کسی در  کلیسا و یا جماعت ایمانداران با زبانها تکلم کند،  بایستی کسی آن کلمات غیر  قابل تفهیم را برای استفاده و بنای ایمانداران  ترجمه کند تا اینکه پیام روح  القدس در اختیار شنوندگان قرار گیرد. اگر  ترجمه در کار نباشد، کلسا و  ایمانداران قادر به دریافت و درک پیام روح  القدس نخواهند بود (اول قرنتیان  ۱۴: ۵-۶، ۱۳). در بعضی موارد، روح القدس  به یک نفر هر دو عطیۀ زبانها و  ترجمۀ آنها را می بخشد. تکلم به زبانها و  ترجمۀ توأمان آن کلمات هم ردیف  کلام نبوت می باشد . یعنی خداوند با آن  پیغام و نقشه و فرمان خود را به بدن خود فرزندان اعلام می نماید (اول  قرنتیان ۱۴: ۴-۶، ۱۳). دوستان همیشه دعا کنیم که بهمراه عطای زبانها ،  ترجمه آن را هم به کلیسا هدیه کند . این عطایا با هم لازمه کلیسا هست . اگر  ترجمه کننده ای برای عطای زبانها نباشد ، فقط برای پرستش و جلال خداوند  استفاده می شود و پولس تعلیم می دهد که بهتر است در جمع ایمانداران در دل و  به آرامی اعلام شود . 
در  پایان ؛ گلهای باغ پدر آسمانیم ، تمامی این عطایا توسط روح القدس برای  پیشبرد ملکوت و نجات جانها و جلال نام خود به ایماندان اهدا گردیده است و  آن عطایا با به صلاحدید روح القدس بحسب ارادۀ خود (روح القدس) تقسیم  می کند.  بنابراین، نباید بخاطرداشتن این و یا آن عطیه، بین ایمانداران  فرق و تبعیض  قائل شد. دوستان باز تکرار می کنیم، تمامی هدایا و برکات روح  القدس، بخاطر بنا و تحکیم کلیسا و  ایمانداران و شهادت به جهان و پیشبرد  ملکوت خدا عطا شده و عطا می شود. اگر  کسی از عطای روح القدس به جهت منافع  شخصی، بلند کردن مقام خود، تحقیر  دیگران و ایجاد تفرقه و شکاف در کلیسا  استفاه کند، در آن صورت همچو شخصی  است که عطای روح القدس را مورد سوء  استفاده قرار داده است. او باعث رنجش  خدا و تضعیف کلیسای وی خواهد شد.  برعکس، عطایای روح القدس بایستی همیشه با  محبت و روحیۀ یگانگی و اتحاد با  دیگر ایمانداران مورد استفاده قرار گیرد.  یک خطر بزرگ در رابطه با عطایای  روحانی وجود دارد و آن اینست که ابلیس و  قوای شیطانی قدرت تقلید و کپی  کردن عطایای روح القدس را دارا بوده، از این  قدرت جهت فریب و گمراهی برخی  از ایمانداران ساده دل استفاده می کنند. در  این راستا، ما ایمانداران  بایستی مراقب و هوشیار بوده، از عطای تمیز ارواح  امداد واستفاده بجوییم.  بعضی اوقات ممکن است عوامل شیطان از عطایایی، مانند  نبوت، زبانها، و حتی  شفا جهت گمراهی ایمانداران استفاده کنند.هشیار و بیدار باشیم که شیطان قدرت   دارد که ایماندارانی را که فقط چشم به ظاهر دارند فریب دهد، چه آنکه قوات   شیطان می توانند ظاهری کاملاً مشابه با عطایای روح القدس داشته باشد  (مرقس  ۱۳: ۲۲). ولی در نهایت، قوات شیطانی همیشه به  انهدام و خرابی خواهد  انجامید زیرا که تنها سرمنشأ برکات روحانی خدا است و  بس.
قدرتی  که در روز عظیم پنطیکاس به پیروان مسیح عطا شد نشان از پیوند سر بر بدن  بود، و از آن تاریخ به بعد اعضای این بدن همه با هم در اتحاد در یک روح و  راستی مطیع سر ( عیسی مسیح) بوده و از قدرت و فرمان او برای اهداف نیکو و  پسندیده خداوند در کار بوده و خواهند بود .  معمولاً ایمانداران ( بدن مسیح  ) کلیسا ، یک یا دو عطیۀ خاصی از روح القدس دریافت می  کنند، حال آنکه  رسولان جهت اثبات رسالت خود به بیش از یک یا دو برکت و عطیه  مجهز بودند  (دوم قرنتیان ۱۲: ۱۲). به کمک این عطایای روح القدس بود که  رسولان مسیح  توانستند کلیسای مسیح را در ظرف مدت کمی در تمامی امپراطری روم  بنا کنند.  پس جای تعمق و دعا در درخواست از روح القدس دارد که همه ما ایمانداران از  دل ، اراده پدر آسمانی را بعنوان یک ظرف نیکو برای مصارف نیکوی او در روح و  راستی بطلبیم . آمین 

در قدرت و پُری روح القدس خداوند از حال تا ابدلااباد باشید . آمین 

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارش مفصلی به نقض نگران کننده حقوق مسیحیان ایران به‌ویژه نوکیشان مسیحی پرداخت. این کمپین خواستار خاتمه‌ی فوری «آزار و اذیت و تعقیب قضایی خودسرانه» مسحیان شده است.

گزارش جدید کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که شامگاه ۲۷ دی در ۷۲ صفحه منتشر شد با استفاده از ۳۱ مصاحبه با مسیحیان ایرانی تنظیم شده که از اردیبهشت ۱۳۹۰ تا تیرماه ۱۳۹۱ انجام شده است.

به گفته‌ی هادی قائمی، مدیر کمپین این گزارش «بر اساس شهادت گسترده و دست اول نوکیشان مسیحی ایرانی، وکلایی که وکالت آنها را در ایران به عهده داشته‌اند، فعالان حقوق مسیحیان، و روزنامه‌نگاران ایرانی مسیحی و همچنین احکام دادگاه‌های مربوطه، فتاوی مذهبی توسط مراجع تقلید شیعه و قوانین ایران تهیه شده است.»

تعداد نامشخص نوکیشان مسیحی ایران

پایگاه اینترنتی اطلاعات مسیحیان جهان (World Crisis Database) شمار مسیحیان ایران را در سال ۲۰۱۰ میلادی اندکی بیش از ۲۷۰ هزار نفر اعلام کرده است. اکثریت این افراد مسیحیان قومی ایران، شامل ارمنی‌ها و آسوری‌ها، و عضو کلیساهای ارتدکس هستند.

مسحیان ایرانی که به یکی از اقوام یادشده تعلق نداشته باشند اغلب اعضاء کلیساهای پروتستان، و شمار بزرگی از آنها نوکیشان مسلمان‌زاده هستند.

از شمار نوکیشان مسیحی ایران اطلاع دقیقی در دست نیست. پایگاه اطلاعات مسیحیان جهان تعداد پروتستان‌های ایران در سال ۲۰۱۰ را ۶۶۷۰۰ نفر اعلام کرده است.

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر «دولت ایران نوکیشان را به عنوان مسیحی شناسایی نمی‌کند و بسیاری از نوکیشان از ترس آزار و اذیت آیین خود را در ملاء عام دنبال نمی‌کنند. بنابراین تعداد مسیحیان نوکیش در ایران احتمالا کمتر از تعداد واقعی آنها گزارش می‌شود.»

بازداشت ۳۰۰ مسیحی در یک سال

روند تعقیب و آزار مسیحیان پروتستان ایران از سال ۱۳۸۴ شدت گرفته و بسیاری از آنها با اتهام‌های امنیتی بازداشت شده‌اند. احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش شهریورماه ۱۳۹۰ خود نوشت که از سال ۱۳۸۹ تا کنون بیش از ۳۰۰ مسیحی در سراسر کشور به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت شده‌اند.

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

سعیدعابدینی

«مرکز آمریکائی برای قانون و عدالت»  می گوید که نگهبانان زندان اوین  تلاش دارند تا  سعید را با زور متقاعد کنند که همه تو را فراموش کرده اند. او از خانواده خود پرسیده که آیا تلاشی برای آزادی من صورت می گیرد یا نه؟

به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از «مرکز آمریکائی برای قانون و عدالت»،خانوادۀ سعید عابدینی در ایران موفق شدند تا روز دوشنبه 16 بهمن 1390 (4 فوریه 2013)  ملاقات کوتاهی با فرزند خود داشته باشند. از زمانی که دادگاه اسلامی تهران او را محکوم به هشت سال زندانی درزندان اوین در ایران کرد این دومین بار است که خانواده اش در ایران می توانند او را ملاقات کنند.
گزارش مرکز آمریکائی برای قانون و عدالت توضیح می دهد که کشیش سعید یک شهروند آمریکایی اکنون نمی تواند با همسر و دو فرزند خود در ایداهو صحبت کند. پیش از محکومیت سعید و رای دادگاه، او هر چند وقت یکبار می توانست با همسر و فرزندانش تلفنی صحبت کند اما در حال حاضر این کار برای او ممنوع شده است. در حقیقت نغمه همسر او  و پسر و دختر کوچکشان نمی دانند که چه زمانی و آیا حتی می توانند دوباره صدای او را بشنوند یا نه.
در ملاقاتی که دوشنبه گذشته  سعید با خانواده اش داشته است دربارۀ سرنوشت خود ابراز نگرانی کرده و صریحاً پرسیده است که آیا هنوز تلاشی برای آزادی من صورت می گیرد یا نه. به نظر می رسد که نگهبانان زندان ایران تلاش می کنند تا  سعید را با زور متقاعد کنند که همه تو را فراموش کرده اند.
نغمه، همسر او ، به مرکز آمریکائی برای قانون و عدالت در این مورد گفته است : «وقتی این حرف را از طرف همسرم شنیدم، گریه کردم. قلبم شکست. او در پشت دیوارهای زندان احساس درماندگی و بی حمایتی می کند و اعتمادش به ما است تا صدای او باشیم. در پشت دیوارهای زندان خیلی راحت می شود احساس کرد که دیگران تو را فراموش کرده اند. لطفاً به من کمک کنید تا مطمئن شویم که او فراموش نشده است.»
مطابق گزارش این مرکز، اکنون وزیر امور خارجه جدید ایالات متحده  ، جان کری، بر سر کار است و تلاش می شود او را  به پیگیری اظهارات ارائه شده در گزارشهای مربوط به سعید بنمایند. البته  او خود شخصاً خواستار آزادی سعید می باشد.
وکیل  سعید در ایران دیروز درخواستی را برای آزادی موکل خود پر کرد. در دادگاههای  اسلامی زمان زیادی طول می کشد تا اینکه به درخواست کتبی رسیدگی کنند.
مرکز آمریکائی برای قانون و عدالت از مسیحیان سراسر جهان خواسته است تا طومارهای آزادی سعید عابدینی  را امضا کنند؛ داستان او را به اشتراک بگذارند؛ مخالفت و نگرانی خود را در مورد دستگیری او  واضح تر و رساتر اعلام کنند و  دعا برای کشیش سعید، خانوادۀ او در ایران و همچنین همسر و فرزندانش در امریکا را فراموش نکنند.

یاد آور می شود که سعید عابدینی مهرماه سال جاری در حالی که به گفته همسرش «برای دیدار خانواده خود و تأسیس یک پرورشگاه» به ایران رفته بود، در پی هجوم نیروهای امنیتی به منزل پدری او بازداشت شد. در حالی که منابع مسیحی ایرانی داخل و خارج کشور هیچ خبری از این ماجرا نداشتند، ناگهان در روز چهارشنبه 29 آبان ماه (19 دسامبر) این خبر را فاکس نیوز مهمترین شبکه خبری آمریکا برای اولین بار اعلام کرد و با همسر عابدینی مصاحبه نمود. او در این مصاحبه رسما بازداشت همسرش را تائید کرد.

وکیل عابدینی یکشنبه 8 بهمن 1391 (27 ژانویه 2013) به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شدو حکم هشت سال زندان موکلش به او ابلاغ گردید. او گفت  که سعید نیز در تاریخ مذکور از زندان به محل دادگاه آورده شده بود و در جریان حکمش قرار گرفت. به گفته این وکیل مدافع، دادگاه انقلاب اسلامی سعید عابدینی نوکیش مسیحی را در مورد اتهام تشکيل و راه‌اندازی کليساهای خانگی به قصد برهم زدن امنيت ملی مجرم شناخته، او را به ۸ سال حبس تعزيری محکوم نموده است.

وکيل مدافع عابدينی اضافه کرد که در مهلت قانونی نسبت به رای صادره اعتراض خواهد کرد.ناصر سربازی همچنین در مورد آزادی موکلش نيز گفت: وثيقه ارائه شده برای آزادی موکلم فعلا مورد پذيرش قرار نگرفته است و همچنان پيگير آزادی‌ او هستم.

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

کشیش » سعید عابدینی » به 8 سال زندان محکوم شد !

يكشنبه, 08 بهمن 1391
فرستادن به ایمیلچاپ
.
وکیل مدافع «سعید عابدینی» کشیش ایرانی‌‌تبار ساکن آمریکا از صدور حکم 8 سال حبس برای موکلش خبر داد.

به گزارش « محبت نیوز»، ناصر سربازی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در این باره گفت:« روز یک‌شنبه به شعبه 26 دادگاه انقلاب مراجعه کردم و رای دادگاه به اینجانب ابلاغ شد. البته » سعید عابدینی» نیز از زندان به دادگاه منتقل شده بود و در جریان رای صادره قرار گرفت.»

وکیل این نوکیش مسیحی افزود: « موکلم به اتهام تشکیل و راه‌اندازی کلیسای‌های خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال حبس تعزیری محکوم شده است.

نغمه همسر کشیش سعید عابدینی که ساکن امریکا می باشد نیز ضمن تائید این خبر به « محبت نیوز» گفت : « وکیل سعید در مهلت قانونی ظرف بیست روز نسبت به رای صادره اعتراض خواهد کرد و امیدواریم در دادگاه تجدید نظر این حکم تغییر و لغو گردد»

آقای ناصر سرباز وکیل مدافع این کشیش 32 ساله مسیحی در مورد آزادی موقت موکلش نیز گفت: « وثیقه ارائه شده برای آزادی موکلم فعلن مورد پذیرش قرار نگرفته و هم‌چنان پیگیر آزادی‌اش هستم.»

این در حالی است که پیش از این پس از برگزاری جلسه دادگاه وکیل ایشان اعلام کرده بود که طبق نظر دادگاه طی چند روز آینده این کشیش مسیحی در پی سپردن وثیقه، آزاد خواهد شد و مشکلی برای خروج از کشور و ملاقات با خانواده‌اش را نخواهد داشت.!

« نغمه عابدینی همسر کشیش سعید عابدینی در خصوص احتمال آزادی همسرش به «محبت نیوز» گفته بود که گفته های وکیل «سعید» در ارتباط با آزادی موقت وی یک بازی برای ساکت کردن رسانه‌های بین‌المللی است. اینگونه بنظر می رسد که از وکیل سعید در ایران خواسته شده که این سخنان را در ارتباط با آزادی موقت موکلش بیان کند.»

مسئولان قضایی بارها وعده آزادی موقت کشیش سعید عابدینی  را با سپردن وثیقه به خانواده اش ابلاغ کرده اند که متاسفانه هر بار از سوی مسئولان این گفته ها نقض شده است .

مسئولان قضایی پیش از این نیز برای آزادی « سعید عابدینی » مبلغ چهار صد میلیون تومان وثیقه درخواست کرده بودند.

بر اساس گزارش رسیده کشیش سعید عابدینی روز گذشته به بند ۳ عمومی سالن یک زندان اوین منتقل شده و از فردا اجازه ملاقات با خانواده خود را دارد.

اولین جلسه دادگاه کشیش « سعید عابدینی » از نوکیشان مسیحی مقیم امریکا صبح روز دوشنبه سوم بهمن ماه 1391 ( 22 ژانویه 2013) بطور غیرعلنی به ریاست قاضی پیرعباسی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

دادگاه اتهام این نوکیش مسیحی را « تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبانی جهت ارتکاب جرم» عنوان کرد.

کشیش سعید عابدینی در جریان سفری که «برای بازدید از خانواده و پیگیری تاسیس یک پرورشگاه» به ایران داشته است، از ۵ مهر ماه 1391 در زندان اوین در حبس بوده است. پس از بازداشت » سعید » همسر وی  در این باره گفته بود : « سعید زمانی که در ایران بسر می بُرد با ایمان و گرویدن به مسیحیت از منظر جمهوری اسلامی خود تبدیل به یک مجرم شد».

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

مصلحی: حوزه های علمیه هدف سرویس های اطلاعاتی هستند

مصلحی: حوزه های علمیه هدف سرویس های اطلاعاتی هستند

 حیدر مصلحیآقای مصلحی ترویج تفکرات باستان گرایانه را از برنامه های دشمنان در حوزه دین دانست

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران نسبت به رواج مسیحیت هشدار داده و گفته که نخبگان حوزوی هدف سرویس های اطلاعاتی غربی قرار گرفته و برایشان تله گذاشته اند.

آقای مصلحی روز پنجشنبه اول مهر ماه (۲۳ سپتامبر) در مراسمی در شهر قم نسبت به رواج مسیحیت در میان «شیعیان معتقد» و «قدرت تخریبی آنها» هشدار داد.

او گفت: «امروزه بسیاری از افرادی که به تازگی مسیحی شده اند، روزی مخلصین اهل بیت و شیعه های معتقد بودند و دشمنان با روش های علمی آنها را به ترکیه کشانده و برای آنها مراسم غسل تعمید گذاشته اند.»

او با اشاره به اینکه «نخبگان حوزوی» هدف سرویس های اطلاعاتی غرب قرار گرفته اند گفت: «تله های آنها هم تله هایی کاملا علمی است، به محض آنکه یکی از نخبگان حوزوی ما به خارج از کشور می رود، به بهانه شیعه شناسی به او رجوع می کنند و افکار خود را به آنها القا می کنند.»

آقای مصلحی نسبت به فعالیت های بهائیان در حوزه های علمیه هشدار داد و گفت: «آنها به انواع شگرد های شیعه تسلط یافته اند و تمام تمرکز خود را به جذب شیعیان داده اند.»

به گفته آقای مصلحی انجمن حجتیه نیز گروهی است که با هزینه کردن پول های کلانی «چاقوی دشمنان را علیه شیعیان تیز می کند.»

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

امام جمعه موقت تهران : قرآن کتاب زندگی است نه انجیل و تورات !

امام جمعه موقت تهران : قرآن کتاب زندگی است نه انجیل و تورات ! .

«گسترشمسیحیت» در ایران بهانه ایی برای روحانیون حکومتی شده تا از هر تریبونی استفاده کرده تا موج حملات و سخنان پوچ و بی اساس و ادعاهای واهی خود را به مسیحیت و بخصوص جامعه مسیحیان ایران نسبت دهند.

به گزارش « محبت نیوز»  آخوند (آیت‌اله)  امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه ششم بهمن خود، با تبریک به سپاه به خاطر ابتکار عمل در برگزاری اولین دوره مسابقات قرآنی نیروهای مسلح، گفت که قرآن «کتاب زندگی است، انجیل و تورات کتاب زندگی نیستند و بزرگان غرب نیز خود این را می‌گویند» !

ایشان در گفته هایش هیچ اسم ی از این بزرگان و یا نقل قولی از این افراد به میان نیاورد .

وی با ذکر این که «قرآن را باید در دست گرفت و بلند کرد و حرکت قرآنی باید در جهان گسترده شود»، در جای دیگری از سخنان خود گفت: «انقلاب اسلامی که بنیان‌گذار آن نفس‌های گرم، دم عیسوی و قلب پاک و عرفان بالایی داشت، الله اکبر گفت و به همراه او جوانان و ملت،‌ الله اکبر گفتند و همین امر نظام جمهوری اسلامی را برپا کرد و امروزه قانون اساسی جمهوری اسلامی افتخار تمام دنیا است».

«محمد امامی کاشانی» در بخش دیگری از سخنان خود همچنین مشکلات کشور را اقتصادی و اخلاقی دانست. وی گفت:« ما مشکل اقتصاد و اخلاق داریم و بایدخودمان آن‌ها را حل کنیم.» وی ادامه داد: «خلق و خو و اقتصاد دست خود ماست و باید خودمان آن را درست کنیم».

بی شک خلق و خو و اخلاقیات نقش بسزایی در زندگی هر فرد در اجتماع پیرامونش دارد، امام جمعه موقت تهران در حالی  از مشکلات اخلاقی اشان سخن به میان می آورند که به گفته وی قرآنی که از آن به عنوان کتاب زندگی یاد می کند نتوانسته تاکنون نسخه ایی برای این موضوع (مشکلات اخلاقی) این افراد که مدعی اجرای اسلام ناب هستند تهیه نماید. وی همچنان بر تلاش های انسانی خود، برای رفع مشکلات اخلاقی و بهبود خلق و خو تاکید دارد.

«گسترش مسیحیت» در ایران بهانه ایی به دست روحانیون حکومتی وابسته به جمهوری اسلامی داده تا امروزه از هرتریبونی استفاده کرده تا موج حملات و سخنان پوچ و بی اساس و ادعاهای واهی خود را به مسیحیت و بخصوص جامعه مسیحیان ایران نسبت دهند.

– کتاب مقدس و اخلاقیات مسیحی بعنوان الگوی راه زندگی

امروزه دانستنِ اصول اخلاقیات مسیحی برای هر انسانی بعنوان راه چگونه زیستن  دارای اهمیت است‌. نتیجۀ مستقیم یا به‌عبارت دیگر، نخستین نتیجۀ آن تغییر اخلاق و رفتار است‌. پاکی و تقدس چیزی فراتر از پرهیز از زنا و دزدی و قتل است‌. خصوصیات مهمی چون محبت و مهربانی و شادی‌، و خصوصیات ظریفی چون فروتنی و بخشش و بزرگواری‌، اجتناب از خودبزرگ‌بینی و حسادت و کینه‌توزی و غیبت، کلیه این موارد جزو اخلاقیات مسیحی است‌.

تاکنون کتاب‌مقدس به‌عنوان یکی از پرفروشترین آثار مکتوب جهان بیش از هر کتاب دیگر زندگی انسان‌ها را متحول ساخته است.

 

 

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

یک نوکیش مسیحی، مرتبط با حادثه کریسمس در تهران

 

.
وی که در ایام کریسمس و همزمان با حادثه بازداشت موقت جمعی از نوکیشان مسیحی در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است . با گذشت نزدیک به یکماه اکنون، مسئولان قضایی از پذیرفتن وثیقه جهت آزادی موقت این نوکیش مسیحی خودداری کرده اند.

به نقل از گزارشگران « محبت نیوز»، « مصطفی بردبار » از نوکیشان مسیحی که در ایام کریسمس توسط ماموران امنیتی در تهران دستگیرشده است، نامبرده همچنان در زندان اوین در بازداشت بسر می برد.

«مصطفی بردبار» متولد 1365 از هموطنان نوکیش مسیحی ساکن رشت می باشد، که در ایام کریسمس همزمان با یورش ماموران امنیتی لباس شخصی به محل گردهمایی جمعی از نوکیشان مسیحی که بمناسبت فرا رسیدن كریسمس- و سال نو میلادی دورهم گرد آمده بودند، گفته شده وی نیز در همان شب بازداشت شد.

تاکنون جزئیاتی از چگونگی و یا نحوه بازداشت ایشان اطلاعی در دست نیست .

بر اساس گزارشات منتشره، در روز پنجشنبه مورخ 7 دی ماه 1391 برابر با ( 27 دسامبر 2012) حدود 50 تن از نوکیشان مسیحی فارسی زبان ساکن تهران، که به مناسبت زاد روز تولد عیسای مسیح – كریسمس- و سال نو میلادی به منظور دعا و شكرگذاری و پرستش در خانه ای واقع در منطقه شمالی تهران گردهم آمده بودند، با یورش 15 تن از نیروهای امنیتی لباس شخصی این تعداد از افراد برای ساعت ها در همان مکان بطور موقت بازداشت شدند که پس از بازجویی از کلیه افراد به آنان اجازه داده شد تا آن محل را ترک کنند. این رویداد همچنین منجر به بازداشت کشیش «ورویر آوانسیان » از ایرانیان ارامنه مسیحی شد ، که نامبرده در وضعیت بیماری سخت و پس از سپری کردن 15 روز در بازداشتگاه زندان اوین به قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه بطور موقت آزاد شد .

منابع آگاه به «محبت نیوز» گزارش دادند، ماموران امنیتی پس از بازداشت «مصطفی » ، درهمان شب بهمراه تعدادی از ماموران امنیتی لباس شخصی به منزل برادر وی که در تهران ساکن می باشد مراجعه نموده و منزل ایشان را نیز بدقت مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند . ماموران پس از بازرسی کامل خانه چون مدرک و یا شواهدی دال بر مسیحیت و یا چیزی که مد نظر آنان باشد نیافتند ، پس از ساعتی بهمراه « مصطفی » محل را ترک کردند .

« مصطفی » پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی که گویا دوره بازجویی خود را زیر نظر بازجویان زندان اوین می گذرانده ، تا آن زمان هیچگونه تماسی با خانواده خود نداشته است . سرانجام پس از حدود دو هفته به وی اجازه داده می شود تا طی تماسی کوتاه وضعیت و خبر سلامت خود را به خانواده اعلام کند.

خانواده « مصطفی» نیز پس از اطلاع از وضعیت و محل نگهداری ایشان ،علیرغم پیگیریهای متعدد و مراجعات مکرر به مراکز قضایی و محل بازداشتگاه زندان اوین تاکنون موفق به ملاقات با وی نشدند.

– عدم پذیرش وثیقه جهت آزادی موقت

اکنون که نزدیک به یکماه از بازداشت « مصطفی بردبار » می گذرد خبرهای رسیده حاکی از آن است که مسئولان قضایی برای این نوکیش مسیحی تا زمان برگزاری دادگاه، برای ایشان با قرار وثیقه حکم آزادی موقت صادر نموده است . اما متاسفانه مسئولان قضایی ، وثیقه و یا سند ملک مسکونی ارائه شده از سوی خانواده « مصطفی» را به دلیل اینکه مربوط به شهرستان ( رشت ) می باشد را نپذیرفته و از آزادی این زندانی مسیحی خودداری کرده اند.

مسولان قضایی از خانواده این زندانی مسیحی خواسته اند که سند ملکی مورد نظرمی بایست متعلق به تهران باشد. بر این اساس گویا تا موافقت و یا پیدا شدن یک سند مورد نظر، نامبرده می بایست همچنان در بازداشت بسر ببرد.

«مصطفی بردبار» پیش از این نیز در سال ۱۳۸۸ در شهرستان رشت به اتهام گرویدن به مسیحیت و حضور در كلیسای خانگی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد . وی همچنین از سوی بازپرسی شعبه یک محکوم به «ارتداد» و پس از طی مراحل دادگاهی به قید وثیقه آزاد و این محکومیت نیز به عنوان سابقه کیفری در پرونده ایشان درج شده است .( سند در محبت نیوز محفوظ است )

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید